Ved å bruke SMART regelmessig kan du forbedre evnen din til å mestre stress. Du kan også bruke SMART for å måle og teste dine fysiske, tanke- og følelsesmessige reaksjoner på stress.

SMART har øvelser med fokus på: fysikk, tanker, følelser, atferd.

SMART viser hvordan du kan vurdere ulike handlingsalternativer og skille mellom hva du kan gjøre noe med og ikke.

Tips fra SMART

  • Avspenning: Spenn først musklene og slapp deretter av.
  • Søvn: Unngå bruk av hvitt lys på mobil o.l. minst to timer før leggetid. Hvitt lys påvirker produksjonen av melatonin, hormonet som styrer søvn og våkenhet.
  • Sinnemestring: Bruk appen for å finne strategier som hjelper deg å håndtere irritabilitet og sinne, for eksempel å gå ut av situasjonen.
  • Tanker: Avled grubling og bekymringstanker. Prøv for eksempel å si så mange byer du klarer på bokstaven D.